اکتبر 25, 2021

اهدا لوح افتخار و تقدیر ویژه استاندار قزوین از دکتر سید حسن فلک فرسایی

آگوست 21, 2021

استقبال مصرف کنندگان از تولیدات رضافت عامل انتخاب به عنوان واحد صنعتی نمونه استان قزوین

مهندس حسن فلك فرسایی به عنوان صنعتگر برتر حامی حقوق مصرف کننده انتخاب شد
آگوست 21, 2021

دسترنج رضابافت برمدار افتخار – نگاه قزوین

بی هیچ تردید یکی از برندهای برتر صنعت کشور در حال حاضر دسترنج رضایافت است شرکت کارخانجات موفقی که با درایت و توانمندی دکتر فلک فرسایی مالک و مدیر عامل این مجموعه گوی سبقت را از رقیبان گرفته است.
می 25, 2021

تولید محصولات استراتژیک با تدابیر کارساز دکتر فلک فرسایی چهره ماندگار صنعت

بی هیچ تردید یکی از برندهای برتر صنعت کشور در حال حاضر دسترنج رضا بافت است شرکت کارخانجات موفقی که با درایت و توانمندی دکتر فلک فرسایی مالک و مدیر عامل این مجموعه پیشتاز گوی سبقت را از رقیبان گرفته است.
EnglishIran