آزمایشگاه نساجی POY,DTY,TFO

آزمایشگاه‌های  نساجی شرکت دسترنج رضابافت یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های تخصصی در حوزه تست محصولات نساجی می باشد. در این آزمایشگاه ها تست های گوناگونی بر روی نخ های تولید شده در سالن‌های POY , DTY و TFO انجام می پذیرد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:


۱- تست نمره و میزان تغییرات یکنواختی
۲- تست ازدیاد طول و میزان یکنواختی
۳- تست استحکام و میزان یکنواختی
۴- CIE Lab
۵- تعداد Interlace
۶- تست نوع سطح مقطع
۷- تست DTI

8- تست تعداد تاب 

9- تست کریمپ و جمع شدگی نخ 


شایان ذکر است که این آزمایشگاه توسط کارشناسان شرکت های معتبر بین المللی , به دفعات مورد بازدید قرار گرفته است که  تحسین تمامی آنها را به لحاظ نوع تجهیزات بکار گرفته شده و کیفیت آزمایشات در پی داشته است.

همچنین این آزمایشگاه در راستای وظایف محوله به شرح ذیل در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی نساجی مشغول به کار می باشد.


۱- انجام آزمون بر روی انواع کالاهای نساجی استاندارد اجباری و تشویقی
۲- انجام آزمون های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های مرتبط
۳- مشارکت در جلسات تدوین استانداردهای ویژگی ها و روش های آزمون کالاهای نساجی به منظور بالا بردن کیفیت کالای نساجی
۴- آموزش مسئولین، کارشناسان استانها و دانشجویان
۵- برپایی کارگاه های آموزشی