ژانویه 25, 2018

دسترنج رضابافت یکی از موفق ترین واحد های صنعت نساجی کشور است

وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از بازدید از خطوط تولید کارخانجات دسترنج رضا بافت گفت: دسترنج رضابافت یکی از موفق ترین واحد های صنعت نساجی کشور است.
ژانویه 25, 2018

گزارش هفته نامه رایحه مهر از بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از کارخانجات دسترنج رضابافت

گزارش هفته نامه رایحه مهر از بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از کارخانجات دسترنج رضابافت
ژانویه 25, 2018

گفتوگوی ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک با مدیرعامل کارخانجات دسترنج رضابافت – آبان ۹۵

در این خبر می توانید گفتوگوی شماره ۲۷۲ آبان ۹۵، ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک با مدیرعامل کارخانجات دسترنج رضابافت را مشاهده کنید.
ژانویه 24, 2018

گزارش روزنامه جام جم از بازدید رئیس کل بانک مرکزی از کارحانجات دسترنج رضابافت

در این خبر گزارش روزنامه جام جم از بازدید رئیس کل بانک مرکزی از کارحانجات دسترنج رضابافت را مشاهده خواهید کرد.
EnglishIran