DLY(Snow Yarn)

نخ‌های برفی جز نخ‌های فانتزی و Slap دار می‌باشد. برای تولید این نخ‌ها تکنولوژی خاصی مورد نیاز است که به طور همزمان نخ فیلامنتی تابیده و استرچ شود.این نخ در راستای محور طولی خود به صورت نیمه استرچ شده نیمه تابیده افکتی ایجاد می‌کند که از این افکت برای تولید پارچه‌های پرده‌ای و توری و از نمرات بالاتر آن برای تولید پارچه مانتویی کریستال استفاده می‌شود.

 

کارخانجات دسترنج رضابافت این توانمندی را دارد که این محصول را با کیفیت بالا و شرط رنگ در نمرات 75 ، 150، 300، 450 و 600 دنیر در اختیار مشتری قرار دهد.