Cabled Yarn و نخ‌های فرشی

به نخ تابیده شده از چند نخ، اصطلاحا نخ چندلا (Cabled Yarn) می‌گویند.

 

کارخانجات دسترنج رضابافت که پیشرو در استفاده از فناوری‌های روز دنیا می‌باشد؛ با استفاده از فناوری کیبلینگ (Cabling) قادر به تولید نخ‌های چند لای(تا 16 لا)، نخ‌های لمه دار (زری) پلی استر است.

 

بیشترین مصارف نخ‌ های چند لا در صنعت فرش می باشد. از نمونه‌های این محصول می‌توان به نخ‌های 800، 900، 1200، 1600، 1800، 2200 و 2500 دنیر اشاره کرد. این نخ ها با قابلیت 16 لا تولید و های فیلامنت و فیلامنت معمولی از دنیر هر فیلامنت نیم الی بالاتر با تاب های 110، 140، 180، 220 و الی آخر جهت S و Z  تولید می شود.