سالن جدید POY مراحل پایانی ساخت خود را می‌گذراند. این سالن سالانه قادر به تولید ۲۰۰۰۰ تن نخ خواهد بود.

EnglishIran