پارچه

کارخانجات دسترنج رضابافت با استفاده از فناوری‌های جدید بافندگی (گردباف) شرکت Keumyong  با بافت یکرو ، دورو و ژآکارد، بخشی از نخ تولیدی را به پارچه پلی استر تبدیل کرده و آن را به مشتریان عرضه می‌کند. محصولات تولیدی در بخش‌های زیر کاربرد دارند:


  • لباس زنانه
  • لباس کار
  • لباس‌های ورزشی
  • خودرو
  • منسوجات بیمارستانی