نخ فیلانتی خود تکسچره شده که در بازار و خصوصآ ایران با اصطلاحات متفاوتی نظیر BSY و یا ITY  شناخته می شود. گروهی از نخهای فیلانتی می باشند که بدون استفاده از فرآیند تکسچراینگ و با اعمال عملیات حرارتی و تکمیلی برروی پارچه بافته شده از آنها زیر دست مشابه نخهای تکسچره به پارچه می دهد. این نوع نخ که ترکیبی از نخ FDY و POY می باشد به عنوان یک نخ کاملا فانتزی با حساسیت های بسیار زیاد و به صورت تابیده در بازار عرضه می گردد. این نخ از ادغام دو نخ فیلامنتی با خصوصیات جمع شدگی متفاوت تشکیل شده که در مراحل تکمیلی بعد بافت، یکی از نخ ها به دور نخ دیگر جمع میشود.

EnglishIran