این نخ که یکی از محصولات سفارشی کارخانجات دسترنج رضابافت می باشد ازافزودن گروههای شیمیایی خاص و تغییر سیستم کریستالی زنجیره مولکولیPET تولید می گردد .( شایان ذکر است که نخهای پلی استر معمولی در دمای حدود ۱۳۵ درجه سانتیگراد رنگرزی می شوند).

EnglishIran