در این روش انواع نخ‌های تولیدی مانند DTY ،FDY، ITY و ATY به هم تابیده می شوند. میزان تابندگی نخ‌ها با توجه به کاربرد آن‌ها متفاوت است. از کاربردهای این نوع نخ‌ها می‌توان موارد زیر را نام برد:

  • پارچه های پرده و رومبلی
  • شال و روسری
  • پارچه های لباسی زنانه
  • پارچه های چادری و کرپ
  • پارچه شبه فاستونی
  • نخ دوخت
  • نخ برودری
  • و …

EnglishIran