کارخانجات دسترنج رضابافت در نظر دارد با تولید سالانه ۱۳۰۰۰ تن نخ صنعتی FDY، نیاز روز افزون این صنعت به این نوع نخ را براورده سازد.

EnglishIran