با توجه به نیاز بازار برای تولید پارچه‌، چند سالی از بهره برداری سالن تولید پارچه‌های گردبافت در کارخانجات دسترنج رضابافت می‌گذرد. این کارخانه در نظر دارد که در آینده نزدیک، از سالن تولید پارچه‌های تخت‌بافت خود بهره برداری کند تا قادر به پاسخ به نیاز‌های این قشر از عمده فروشان باشد.

 

EnglishIran