بهمن ۵, ۱۳۹۶

دسترنج رضابافت یکی از موفق ترین واحد های صنعت نساجی کشور است

وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از بازدید از خطوط تولید کارخانجات دسترنج رضا بافت گفت: دسترنج رضابافت یکی از موفق ترین واحد های صنعت نساجی کشور است.
بهمن ۵, ۱۳۹۶

گزارش هفته نامه رایحه مهر از بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از کارخانجات دسترنج رضابافت

گزارش هفته نامه رایحه مهر از بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از کارخانجات دسترنج رضابافت
بهمن ۵, ۱۳۹۶

گفتوگوی ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک با مدیرعامل کارخانجات دسترنج رضابافت – آبان ۹۵

در این خبر می توانید گفتوگوی شماره ۲۷۲ آبان ۹۵، ماهنامه صنعت نساجی و پوشاک با مدیرعامل کارخانجات دسترنج رضابافت را مشاهده کنید.
بهمن ۴, ۱۳۹۶

گزارش روزنامه جام جم از بازدید رئیس کل بانک مرکزی از کارحانجات دسترنج رضابافت

در این خبر گزارش روزنامه جام جم از بازدید رئیس کل بانک مرکزی از کارحانجات دسترنج رضابافت را مشاهده خواهید کرد.
EnglishIran